ویدئویی

آموزش‌های ویدئویی من در این دسته قرار می‌گیرند که هم‌زمان در آپارات و اینستاگرام من نیز منتشر می‌شوند. اگر حجم ویدئو کمتر از یک دقیقه باشد، در صفحه اینستاگرام من نیز در دسترس است.

تیر ۱۳۹۷

اسفند ۱۳۹۶

شهریور ۱۳۹۶

تیر ۱۳۹۶

تیر ۱۳۹۶