این دسته شامل آموزش‌های صوتی من است که هم‌زمان آنها را در کانال تلگرام خود نیز منتشر می‌کنم.

آبان ۱۳۹۷

مهر ۱۳۹۷

تیر ۱۳۹۷

اسفند ۱۳۹۶

آبان ۱۳۹۶