هم عرب، هم لر و هم ترکمن‌ام!

«توهم جدایی» دستاورد آموزش‌های ناقص دنیای امروز است. شاید انسان‌های دوران گذشته بیش از ما خود را با زمین و آسمان و دریا و پرنده و خاک و گیاه یکی می‌دانستند. اگر می‌دانستیم که ما، یک حقیقت واحد هستیم و همگی در دریای بیکران وجود شنا می‌کنیم و همه‌چیز ما به یکدیگر مربوط است، شادی … Read more

WhatsApp chat