درس ۷- راهنمای خودمانی انتخاب نام برای کسب و کار

انتخاب نام برای کسب و کار

یک سردرگمی اولیه: چگونگی انتخاب نام برای کسب و کار شما ممکن است کسب و کار خود را به شکل شرکتی (شخص حقوقی) یا شخصی (شخص حقیقی) نامگذاری کنید. در هر حال نامی که برای فعالیت و کسب و کار آنلاین خود انتخاب می‌کنید، ممکن است متفاوت از نام شرکت و نام خودتان باشد. معمولا … Read more

WhatsApp chat