در رسانه‌ها

این بخش شامل مقالاتی است که برای نشریات، وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی تالیف یا ترجمه کرده‌ام.

خرداد ۱۳۹۵

خرداد ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۴

بهمن ۱۳۹۴

دی ۱۳۹۴

آذر ۱۳۹۴