در رسانه‌ها

این بخش شامل مقالاتی است که برای نشریات، وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی تالیف یا ترجمه کرده‌ام.

آبان ۱۳۹۶

مهر ۱۳۹۶

شهریور ۱۳۹۶

مرداد ۱۳۹۶

اردیبهشت ۱۳۹۶

آبان ۱۳۹۵