در رسانه‌ها

این بخش شامل مقالاتی است که برای نشریات، وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی تالیف یا ترجمه کرده‌ام.

تیر ۱۳۹۷

فروردین ۱۳۹۷

اسفند ۱۳۹۶

دی ۱۳۹۶

آذر ۱۳۹۶

آذر ۱۳۹۶