خانه نمونه کارها

نمونه کارها

نمونه کارها که در زیر می‌بینید مربوط به بعضی از مشتریان ارجمند است که به عنوان طراح وب/مشاور با آنها همکاری داشته‌ام یا دارم. در این فهرست افراد و شرکت‌هایی از استرالیا، آلمان، سویس، انگلستان، اسپانیا، کانادا، ایران و امارات حضور دارند.

Adwebtising

FGI Dubai

PME Solutions

DrCRM

Artema Ceramic

Coronatek

Homeopath World

Siraa Crafts

Aulian

Tohid School

Atlas King

Sadra Machinery

Oasis Advertising

IHA

Novin Ideh

Tapka

Novin Ideh

Narenj Toranj

Shawn Shipping

Telebazaryabi

Bonidee

Health Laser

Arian Savato

Classical Homeopath