ویدئویی

آموزش‌های ویدئویی من در این دسته قرار می‌گیرند که هم‌زمان در آپارات و اینستاگرام من نیز منتشر می‌شوند. اگر حجم ویدئو کمتر از یک دقیقه باشد، در صفحه اینستاگرام من نیز در دسترس است.

خرداد ۱۳۹۶

خرداد ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵